Litje barvnih kovin v peščene forme

  • Aluminijeve zlitine: EN AB 46200 – AlSi8Cu3, EN AB 46000 - AlSi9Cu3(Fe), EN AB 42000 - AlSi7Mg, EN AB 43000 - AlSi10Mg, EN AB 47100 - AlSi12Cu1(Fe)),
  • Medenine
  • ter druge zlitine in barvne kovine v dogovoru z željami in potrebami naših kupcev.

Lijemo v enkratne forme iz peska, ki jih izdelujemo ročno ali strojno na strojih Foromat 30.

Sami izdelujemo livarska jedra po postopku CO2, zahtevnejša jedra pa naročamo pri izbranih zunanjih izvajalcih.

Za odlitke zagotavljamo tudi izdelavo modelov/kokil, in mehansko obdelavo pri naših izbranih podizvajalcih.